Kommerzielle zone verkauf (angebot) Vranov nad Topľou

Typ
Preis
Fläche


Kommerzielle Zone, Verkauf (Angebot), Vranov nad Topľou - Domaša-Eva

Verkauf (Angebot), kommerzielle zone, 271 m2

Vranov nad Topľou, Domaša-Eva 30,00 EUR/m2

Kommerzielle Zone, Verkauf (Angebot), Vranov nad Topľou - Domaša-Dobrá

Verkauf (Angebot), kommerzielle zone, 1 469 m2

Vranov nad Topľou, Domaša-Dobrá 28,00 EUR/m2

Kommerzielle Zone, Verkauf (Angebot), Vranov nad Topľou - RO Domaša-Dobrá

Verkauf (Angebot), kommerzielle zone, 2 383 m2

Vranov nad Topľou, RO Domaša-Dobrá 22,00 EUR

1  
TOPlist TOPlist