4-zimmer-wohnung verkauf (angebot)

Typ
Preis
Fläche


4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Devínska Nová Ves - Pavla Horova - Pavla Horova

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 85 m2

Bratislava - Devínska Nová Ves, Pavla Horova 134 900,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Nové Mesto - Škultétyho - Škultétyho

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 117 m2

Bratislava - Nové Mesto, Škultétyho 269 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Nové Mesto - Škultétyho

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Nové Mesto, Škultétyho 269 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Ružinov - Čečinová - Čečinová

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 124 m2

Bratislava - Ružinov, Čečinová 265 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Dúbravka - Nejedlého - Nejedlého

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 75 m2

Bratislava - Dúbravka, Nejedlého 152 400,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Nové Mesto - Stromová - Stromová

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 104 m2

Bratislava - Nové Mesto, Stromová 208 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Staré Mesto - Palisády - Palisády

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 110 m2

Bratislava - Staré Mesto, Palisády

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Vrakuňa - Vážska

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Vrakuňa, Vážska 134 900,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Dúbravka - Gallayova

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Dúbravka, Gallayova 135 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Ružinov - Záhradnícka - Záhradnícka

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 79,3 m2

Bratislava - Ružinov, Záhradnícka 215 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Petržalka - Bzovícka

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Petržalka, Bzovícka 163 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Stupava - Mierová

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Stupava, Mierová 143 500,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Petržalka - Alžbety Gwerkovej

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Petržalka, Alžbety Gwerkovej 119 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Nové Mesto - Stromová

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Nové Mesto, Stromová 208 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Petržalka - Belinského

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Petržalka, Belinského 155 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Petržalka - Topoľčianska

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Petržalka, Topoľčianska 140 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Nové Mesto - Bajkalská

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung, 130 m2

Bratislava - Nové Mesto, Bajkalská 280 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Petržalka - Šintavská

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Petržalka, Šintavská 144 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Petržalka - Ševčenkova

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Petržalka, Ševčenkova 143 000,00 EUR

4-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Dúbravka - Batkova

Verkauf (Angebot), 4-zimmer-wohnung

Bratislava - Dúbravka, Batkova 155 000,00 EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalšia  
TOPlist TOPlist